Ensireaktio sairastumiseen voi olla ahdistusta, turvattomuutta tai vihaa. Tunteet voivat olla hyvin erilaisia, ja ne myös muuttuvat ajan myötä. Maria on kokenut, minkälaista on sairastua masennukseen ja elää sairauden kanssa. Vaikka elämä on pahimmillaan ollut päivästä toiseen selviytymistä, kokee Maria nyt sairauden tuoneen mukanaan myös paljon hyvää.

Sairaus ei useinkaan näy ulospäin. Naapurin sairaus ei näy postilaatikoilla tavatessa, eikä kukaan välttämättä huomaa työkaverin sairautta yhteisissä palavereissa tai kahvitauoilla. Vastaavasti myös sairastumisen aiheuttamat tunteet jäävät usein piiloon – jopa läheisiltä. Me Kindfullissa emme halua jättää näitä asioita näkymättömiksi, vaan haluamme tuoda esille niitä tunteita ja kokemuksia, joita sairauden toteaminen ja sairauden kanssa eläminen tuovat mukanaan. Tämän vuoksi haluamme kertoa Mariasta, joka sairastui vakavasti masennukseen.

Selviytymistä päivästä toiseen

Maria on elänyt sairautensa kanssa jo pitkään, ja nyt hän osaa jo arvioida sairausaikaa taaksepäin. “Koen kuitenkin myös saaneeni paljon hyvää irti sairausajasta”, kertoo Maria kysyttäessä, miten hän kokee sairauden vaikuttaneen häneen. Sairaudesta toipuvat kokevatkin usein, että sairaus on antanut mahdollisuuden nähdä itsensä ja elämän uudella tavalla. Aina Marian sairauteen liittyvät tuntemukset eivät kuitenkaan ole olleet näin positiivisia. Maria toteaa, että “pahimmillaan vaikeudet liittyivät päivästä selviämiseen ja hengissä pysymiseen; hiusten harjaus ja ruuan syöminen olivat ylivoimaisia haasteita.”

Ihmisen sairastuessa vakavasti on tyypillistä, että mielessä myllertää paljon erilaisia tunteita. Sairastunut voi tuntea esimerkiksi ahdistusta, surua, epävarmuutta, pelkoa ja syyllisyyttä. Tulevaisuus ja sairauden vaikutus arkeen voivat tuntua pelottavilta. Usein ihminen pohtii syitä sille, miksi juuri hän on sairastunut. On myös tavallista, että sairastunut haluaa kieltää sairautensa ja suojella näin lähipiiriään. 

Muutokset ystäväpiirissä

“Osalle ystävistä sairastamistani on ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Heillä on ehkä mennyt sekaisin diagnoosini ja minä persoonana ja ihmisenä.” Näin Maria kuvailee niitä muutoksia, joita hänen ystäväpiirissään on tapahtunut sairauden myötä.

Sairastuminen on suuri elämänmuutos, jolla on vaikutuksia ihmissuhteisiin. Usein käykin niin, että sairauden myötä läheiset eivät enää näe sairastunutta ystäväänsä samana henkilönä kuin aiemmin. Tämä voi johtaa siihen, että sairastunut joutuu ystäväpiirinsä ulkopuolelle. Näin on käynyt myös Marialle, mutta samalla osasta ystäviä on tullut entistäkin tärkeämpiä. “Ystäväpiirini onkin pienentynyt paljon, mutta toisaalta lähimmistä ystävistä on tullut entistä läheisempiä”, Maria kertoo. 

Marialle on ollut haastavaa myös se, että hän on joutunut jäämään pois monista tilanteista, joihin olisi terveenä osallistunut. “Eniten ulkopuolinen olo minulle on sairauden aikana tullut, ei niinkään itse sairaudesta, vaan asioista joista olen jäänyt paitsi vointini vuoksi”, pohtii Maria tuntemuksiaan.

Kohti tulevaisuutta

Nyt Maria suhtautuu tulevaisuuteensa jo varovaisen luottavaisesti: “Olen ollut vakavasti sairas niin pitkään, että siitä on jo tullut itsestäänselvyys. Terveys oli pitkään enemmänkin haave kuin konkreettinen tavoite, mutta nyt paremmassa voinnissa uskallan jo tavoitella sitä.”

Maria on toipumassa ja voi jo paremmin, mutta joka päivä moni sairastuu ja käy läpi niitä samoja tunteita, joita Maria on kokenut. On kuitenkin muistettava, että kuten muissakin asioissa, niin myös sairauden keskellä, ihmiset kokevat asiat eri tavoin ja reagoivat niihin eri tavoin. Myös ikä ja elämänvaihe vaikuttavat siihen, mitä tunteita sairastuminen herättää.

Kirjoituksen tiedot sairastumisen aiheuttamista tunteista perustuvat seuraaviin lähteisiin:

FinFami Uusimaa ry 2020: Omaisen opas – Opas omaisille, joiden läheinen oireilee psyykkisesti. https://www.finfamiuusimaa.fi/omaisen-opas/

Karhu, Hannele 2016: Kohteletko itseäsi yhtä lempeästi kuin muita? – Parkinson-postia 3/2016. https://www.parkinson.fi/artikkelit/kohteletko-itseasi-yhta-lempeasti-kuin-muita

Mielenterveyden keskusliitto 2020: Masennus. https://www.mtkl.fi/mika-askarruttaa/yleisia-mielenterveyden-hairioita/masennus/

Mieli ry 2020: Sairastuminen voi olla kriisi. https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-elämäntilanteet/sairastuminen-voi-olla-kriisi

Nieminen, Matti 2010. Mielisairaana yhteiskunnassa – mitä se minulle merkitsee ja merkitsi?. Opinnäyte. Satakunnan ammattikorkeakoulu.