Mahdollisuus anonyymiin ja turvalliseen vertaistukeen on minulle erittäin tärkeää”
– Kindfull-käyttäjäpalaute