Tietosuojaseloste KINDFULL-mobiilisovelluksen käyttäjälle

Viimeksi päivitetty 25.2.2021

 

Kindfull-mobiilisovellusta tuottaa ja julkaisee Huoleti Oy. Henkilötietojesi asianmukainen ja huolellinen käsittely on meille erittäin tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. 

Noudatamme tietosuoja-asetuksen periaatteita, joiden mukaan:

 • Käsittelemme henkilötietojasi lainmukaisesti, asianmukaisesti ja kannaltasi läpinäkyvästi.
 • Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja turvallisesti.
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
 • Keräämme henkilötietojasi vain tarpeellisen määrän niiden käsittelyn tarkoitukseen nähden.
 • Päivitämme tai tarjoamme sinulle itsellesi käyttöliittymän päivittää henkilötietojasi aina tarvittaessa, ja poistamme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai oikaisemme ne viipymättä.
 • Säilytämme henkilötietojasi muodossa, josta olet tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 

Tietojen käsittelyn periaatteet

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin sekä mobiilisovelluksen käytöstä havainnoituihin tietoihin. Tietosuojakäytäntömme voivat hieman muuttua joko kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Siitä johtuen päivitämme tätä tietosuojaselostetta vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa tilannetta. Kindfull-mobiilisovellukseen voidaan myös tehdä päivityksiä aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Näiden päivitysten tarkoitus on parantaa palvelua.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme yksityiskohtaisemmin siitä, mitä henkilötietoja meillä käyttäjistä on ja kuinka niitä käytämme. Löydät myös lisätietoa oikeuksistasi ja siitä, miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan tietojasi.

Ajantasaiset tiedot tietosuojaan liittyvistä käytännöistämme löydät aina sivustoltamme.

 

Keräämme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Palvelun toteuttamiseksi Kindfull-mobiilisovelluksen kautta.
 • Kindfull-mobiilisovelluksen ja sen tarjoamien palvelujen kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi.
 • Käyttäjätyytyväisyyden mittaamista varten 
 • Markkinoinnin, myynnin ja tiedottamisen toteuttamiseksi lain edellyttämällä tavalla
 • Asiakasviestinnän ja -palvelun toteuttamiseksi, esimerkiksi ongelmatilanteissa tai yleistä asiakasviestintää varten.

 

Millä perusteilla keräämme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja käyttäjän antamaan suostumukseen.

Avoimen Kindfull-mobiilisovelluksen käyttäminen on ilmaista. Laajempaa tukea sisältöä varten olet voinut saada käyttökoodin joko Huoleti Oy:n tai tämän asiakkaan tai kumppanin kautta. 

 

Käyttökoodi erottelee sovelluksen käyttäjäryhmiä, mutta se ei esimerkiksi erottele käyttäjiä tai yksilöi heidän tietojaan tai käyttäytymistään. Koodin avulla voidaan kuitenkin tuottaa tilastollista tietoa esimerkiksi käyttäjän avun tarpeesta ja siihen liittyvästä huolesta. Tilastollinen tieto ei kuitenkaan sisällä käyttäjien henkilötietoja. Kerättyä tilastollista tietoa voidaan hyödyntää Huoleti Oy:n asiakkaan palvelujen tai tuotteiden kehittämiseen sekä niiden kohdentamisen kehittämiseen.

 

Profilointi ja tietojen automaattinen käsittely

Kindfull-mobiilisovellus ei tällä hetkellä profiloi käyttäjiä tai automaattisesti käsittele heihin liittyviä tietoja. Sinulle tiedotetaan asiasta erikseen mikäli näihin käytäntöihin tulee muutoksia.

 

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen säädöksiä noudattaen. Tietojasi käsittelevät vain ne Huoleti Oy:n työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Tietojen käsitteleminen tapahtuu lähes poikkeuksetta vain teknisistä syistä. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen koulutuksilla ja ajantasaisilla ohjeilla.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Huoleti Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Huoleti Oy:lla on kaikkien kumppaneiden kanssa voimassaolevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Käyttämällä Kindfull-mobiilisovellusta hyväksyt, että keräämme sinuun liittyvää tietoa tämän selosteen mukaisesti.

 

Mitä tietoja keräämme?

Kindfull-mobiilisovellukseen rekisteröitymisestä syntyvään henkilötietorekisteriin merkitsemme aina seuraavat käyttäjien toimittamat tiedot:

 • sähköpostiosoite, 
 • nimi,
 • nimimerkki,
 • kaupunki,
 • salasana,
 • laitetunnus.

 

Lisäksi, silloin kun haluat vastaanottaa apua, merkitsemme henkilörekisteriin yhteystietosi, jotta apu voidaan toimittaa. Tämä tieto luovutetaan ainoastaan taholle, jonka avun tarjouksen olet hyväksynyt ottavasi vastaan. Näitä tietoja ovat: 

 • Käyntiosoite,
 • Puhelinnumero,
 • Muu tieto, joka tarvitaan avun toimittamiseksi.

 

Edellisten tietojen lisäksi merkitsemme henkilörekisteriin seuraavat tiedot, jotka voit halutessasi lisätä, kun otat mobiilisovelluksen käyttöösi: 

 • lyhyt vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi,
 • palveluun lataamasi profiilikuva,
 • syntymävuotesi, sekä
 • mahdolliset muut tiedot sinusta (harrasteet, lemmikit, jne.).

 

Palvelun ja sen ominaisuuksein käytöstä havainnoitavat tiedot:

 • paikkatiedot sekä palvelun käyttöajankohdat,
 • “mitä sinulle kuuluu” kun käytät palvelua,
 • mahdolliset muiden palvelun käyttökokemusta edesauttavien tietojen, kuten yhteistyötahojen kohdennettujen palveluiden käytön havainnointi,
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa ja
 • sovelluksen asennuksen aikainen paikkatieto.

 

Miten keräämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ja tämä voi niitä myös itse muokata tai poistaa mobiilisovelluksen avulla. 

Jos käytät sovellusta palveluntuottajan tarjoamalla koodilla, se mahdollistaa sinulle sovelluksen käytön joko Huoleti Oy:n tai tämän asiakkaan kustantamana. Olet saanut koodin, koska sinun tai läheisesi elämäntilanne voidaan yhdistää määrättyyn elämäntilanteeseen tai terveydentilaan.  Tämän johdosta pyydämme sinulta erillistä suostumusta kyseisen tiedon käsittelyyn. Suostumus voidaan perua samalla tavalla kuin se annetaan.  

 

Muu tietojen käyttö

Jos kirjaudut palveluun Facebook-tunnuksilla, kerätään sinulta edellä mainittujen tietojen lisäksi myös Facebook-tilisi tunnistetieto. Tätä tunnistetta käytetään ainoastaan palveluun kirjautumiseen eikä Huoleti Oy pääse tunnisteen avulla lukemaan tai kirjoittamaan mitään käyttäjän Facebook-tiliin liittyvää tietoa.

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla saatamme lähettää käyttäjien sähköpostiosoitteisiin palvelun käyttöön liittyviä viestejä, liittyen esimerkiksi sovelluksen käytön aktivointiin, käyttäjäkyselyihin tai käyttäjän rooliin tai huoliin liittyviin tapahtumiin. Lisäksi unohtuneen salasanan uusiminen tapahtuu sähköpostin välityksellä. Tästä syystä rekisteröitymisvaiheessa käyttäjän tulee syöttää sovellukseen voimassa oleva sähköpostiosoiteensa.

 

Alaikäiset käyttäjät

Huoleti Oy:n palveluita ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille. Emme kerää tietoa alle 16-vuotiaista, ja jos havaitsemme palvelussa alle 16-vuotiaan käyttäjän dataa, poistamme sen kaikista tiedostoistamme ja palvelimiltamme.

Mikäli olet alle 16-vuotiaan huoltaja, ja havaitset huollettavasi jakaneen meille tietoa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi. 

Alaikäisen lapsen huoltajana pystyt kuitenkin hakemaan itsellesi lapsen tilanteeseen liittyvää vertaistukea ja apua palvelun kautta valitsemalla huolesi kohteeksi alaikäisen lapsen, jonka hoidosta vastaat. 

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Olemme valinneet kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkien kumppaneiden kanssa on kirjallinen sopimus, joka takaa heidän noudattavan ajantasaista tietosuojalainsäädäntöä.

Viranomaisten ja lain vaatimuksesta on mahdollista, että olemme velvoitettuja luovuttamaan henkilöihin liittyviä tietoja oikeuden määräyksellä. Tiedon luovutus tai käsittely saattaa myös tulla kyseeseen, jos Huoleti Oy:n on puolustettava oikeuksiaan siviili-, yritys- tai rikosoikeudessa.

Koko Huoleti Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin käyttäjätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Google Cloud Platform,
 • SendGrid (sähköpostien lähetys),
 • MailChimp (uutiskirje ja käyttäjäviestintä).

 

Huomioi, ettemme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle. 

Sovelluksesta kerättävää yksilöimätöntä tilastotietoa tai käyttötietoa (esimerkiksi kutsujen tai avunpyyntöjen lukumäärä) voimme luovuttaa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi raporteissa, analyyseissa ja tutkimuksessa niin tieteellisessä kuin kaupallisessakin tarkoituksessa. Tällaista tilastotietoa voimme käyttää myös omien palvelujemme ja tuotteidemme kehittämiseen sekä myyntimme ja markkinointimme tueksi.

Saatamme luovuttaa tai siirtää keräämäämme tietoa Huoleti Oy:n myynnin, osakkeiden myynnin, toiseen yritykseen yhdistymisen, muun yritysjärjestelyn tai konkurssin yhteydessä.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan joissakin tapauksissa siirtää tai luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen sallimilla tavoilla:

 • Jos henkilötietoja siirretään, tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • tietosuojan taso voidaan taata sopimuksellisesti, tai
 • käyttäjä on antanut siihen erillisen suostumuksensa.

 

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään sovellettavien lakien mukaisesti. ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa Huoleti Oy käyttää Privacy Shield -järjestelyä niiden maiden osalta, joihin liittyen Euroopan komissio ei ole tehnyt tietoturvan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Privacy Shield -ohjelman tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on asiakkaana pysymisen tai muun perustellun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Jos poistat tai pyydät meitä poistamaan oman käyttäjätilisi palvelusta, poistetaan samalla kaikki sinua koskevat henkilötiedot ja muut yksilöivät tiedot. Tiedot eivät ole poistamisen jälkeen enää palautettavissa. Sinun tulee huomioida, että pelkkä sovelluksen poistaminen omalta laitteeltasi ei poista Huoleti Oy:n palvelimelle tallennettuja henkilötietoja. Jos et ole kirjautunut palveluun viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana, arkistoituu sinun käyttäjäprofiilisi automaattisesti, jolloin se ei ole enää muiden sovelluksen käyttäjien nähtävissä. Arkistoitu tili palautuu automaattisesti näkyväksi, kun kirjaudut seuraavan kerran palveluun.  

Henkilötiedoista riippumatonta yksilöimätöntä tilastollista sovelluksen käyttöön liittyvää tietoa emme poista käyttäjäprofiilisi poistamisen yhteydessä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Huoleti Oy:ssä on käytössä seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

Kindfull-mobiilisovelluksen käyttäjän oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Huoleti Oy käsittelee. 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä Huoleti Oy:n tietosuojasähköpostiin (tietosuoja@kindfull.io). Huoleti Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava oikeat tiedot. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa Huoleti Oy:n yllä mainittuun tietosuojasähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös lain määräämissä rajoissa oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö tai pyytää Huoleti Oy:tä rajoittamaan sitä. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa Huoleti Oy:n yllä mainittuun tietosuojasähköpostiosoitteeseen.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.

 

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Carita Savin
sähköposti: tietosuoja@kindfull.io

 

Rekisterinpitäjä:

HUOLETI Oy
Y-tunnus: 2808780-6
Osoite: Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere
Kotipaikka: Tampere